סרטוני הדרכה

מדפסות של חברת GODEX, לכניסה לאתר החברה, לחץ כאן >>> אתר חברה        
לצפייה בסרטון לעיצוב מדבקה, לחץ כאן לצפייה בסרטון >>> GODEX LABEL CREATION 
לצפייה בסרטון נוסף>>> עיצוב מדבקה במדפסת גודקס 
סרטון שמסביר הכנסת דיו ומדבקות במדפסת גודקס, לחץ כאן לצפייה >>> סרטון >>> סרטון נוסף
 הכנסת דיו ומדבקות למדפסת >>>לצפייה בסרטון, לחץ כאן סרטון 
קליברציה / אתחול ראשוני למדפסות G-500 ו-EZ-520 , לחץ כאן >>> אתחול
לצפייה בסרטון לעיצוב מדבקה>>> עיצוב מדבקה במדפסת גודקס 
לצפייה בסרטון איך להדפיס מדבקה ממסמך אקסל, לחץ כאן >>> מסמך אקסל 
לצפייה בסרטון הדרכה >>> הרכבה של ריבון במדפסת – GODEX   
להורדת מדיה,  אתר חברה,  BIXOLON לחץ כאן>>> קישור
לצפייה בסרטון הדרכה למדפסת BIXOLON לחץ כאן >>> סרטון